Assemblea

Calendari de les assemblees de socis i actes

  1. 1/2018 – Assemblea del dia  14 de maig de 2018 de VENS acta
  2. 2/2018 – Assemblea del 17 d’octubre de 2018 de VENS
  3. 3/2018 – Assemblea del 19 de desembre de 2018 de VENS, convocatòria