Actualitat

Benvingut, Benvinguda,

Us donem la benvinguda  a la primera associació de Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Girona.

Aquesta associació té com a propòsit potenciar els vincles personals i professionals dels seus associats. Volem crear espais amables de relació entre companys de la UdG. Viure la Universitat de forma plena, participant en els actes que s’organitzin a nivell d’universitat i tots aquells que puguin sorgir de la pròpia associació. Fer sentir una UdG més del Personal d’Administració i Serveis.